17 lipca 2013

Dobre zioło nie jest złe czyli moja parapetowa zielenina.

Zioła w doniczkach zagościły w naszym mieszkaniu w tym roku. Bardzo lubię świeżą bułeczkę z pomidorem i na to bazylię, lubię też wodę z cytryną z miętą a pizza bez oregano to nie pizza. 

Dlatego też zapachami pieści mnie codziennie zapach ziół które stoją na parapecie. Poszłam na łatwiznę i kupiłam już gotowe krzaczki w biedronce, przesadziłam je w większe doniczki i tak sobie rosną.
Ręki do kwiatów nie mam, do ziół też dlatego moje zbiory nie są takie piękne i duże. Właściwości Bazylii
Ba­zy­lia ma silne wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne i może być wy­ko­rzy­sty­wa­na w le­cze­niu bólu sta­wów. Ba­da­nia dowodzą, że kilka odmian aromantycznej rośliny ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne po­rów­ny­wal­ne z dzia­ła­niem leków i może sku­tecz­nie zwal­czać opu­chli­znę oraz bóle reu­ma­tycz­ne. Na­ukow­cy stwier­dzi­li, że za­ży­wa­ny do ust­nie kon­cen­trat eks­trak­tów z dwóch od­mian ba­zy­lii w ciągu za­le­d­wie jed­nej doby po­zwa­lał na zmniej­sze­nie obrzę­ku sta­wów nawet o 73%. Do­dat­ko­wo w od­róż­nie­niu od leków o dzia­ła­niu prze­ciw­za­pal­nym ba­zy­lia nie wy­wo­łu­je uciąż­li­wych efek­tów ubocz­nych, jak po­draż­nie­nie ukła­du po­kar­mo­we­go, uczu­cie pie­cze­nia, czy ból w żo­łąd­ku. Sub­stan­cją od­po­wie­dzial­ną za nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze ba­zy­lii jest ole­jek aro­ma­tycz­ny o na­zwie eu­ge­nol, któ­re­go ak­tyw­ne czą­stecz­ki mają dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne.

właściwości oregano:
Oregano nie bez powodu uznawane jest w ziołolecznictwie za jedno z bardziej przydatnych ziół, będąc wykorzystywane jako lek na biegunkę, zatrucia, jako środek moczopędny, przeciwgrzybiczy, przy wzdęciach, kaszlu czy do dezynfekcji. Szczególne zasługi ma dla osób mających problem z układem pokarmowym.
  • Świeże oregano jest także rewelacyjnym źródłem witaminy C.
  • Zawiera tymol o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych.
  • Oregano ma potężne właściwości antyoksydacyjne – znacznie silniejsze niż wiele chętnie spożywanych owoców.właściwości mięty:

Mięta ma działanie uspokajające, przeciwskurczowe, przeciwwymiotne, dezynfekujące, przeciwbólowe, pobudzające wydzielanie soków trawiennych, bakteriobójcze i przeciwpasożytnicze. Napar mięty w warunkach domowych ma wielostronne zastosowanie, głównie przy dolegliwościach żołądkowych, także przy nerwobólach, bólach stawów i mięśni. Napar przygotowuje się z łyżki mięty na szklankę wrzątku i pije się po 1/2 szklanki 2-4 razy dziennie. W tych samych schorzeniach można stosować krople miętowe, po 15 kropli w wodzie lub na cukrze.

Badania dowodzą, że kilka odmian aromatycznej rośliny ma działanie przeciwzapalne porównywalne z działaniem leków i może skutecznie zwalczać opuchliznę oraz bóle reumatyczne.
Naukowcy stwierdzili, że zażywany do ustnie koncentrat ekstraktów z dwóch odmian bazylii w ciągu zaledwie jednej doby pozwalał na zmniejszenie obrzęku stawów nawet o 73%
Dodatkowo w odróżnieniu od leków o działaniu przeciwzapalnym bazylia nie wywołuje uciążliwych efektów ubocznych, jak podrażnienie układu pokarmowego, uczucie pieczenia, czy ból w żołądku.
Substancją odpowiedzialną za niezwykłe właściwości lecznicze bazylii jest olejek aromatyczny o nazwie eugenol, którego aktywne cząsteczki mają działanie przeciwzapalne.
Badania dowodzą, że kilka odmian aromatycznej rośliny ma działanie przeciwzapalne porównywalne z działaniem leków i może skutecznie zwalczać opuchliznę oraz bóle reumatyczne.
Naukowcy stwierdzili, że zażywany do ustnie koncentrat ekstraktów z dwóch odmian bazylii w ciągu zaledwie jednej doby pozwalał na zmniejszenie obrzę
Dodatkowo w odróżnieniu od leków o działaniu przeciwzapalnym bazylia nie wywołuje uciążliwych efektów ubocznych, jak podrażnienie układu pokarmowego, uczucie pieczenia, czy ból w żołądku.
Substancją odpowiedzialną za niezwykłe właściwości lecznicze bazylii jest olejek aromatyczny o nazwie eugenol, którego aktywne cząsteczki mają działanie przeciwzapalne.
Badania dowodzą, że kilka odmian aromatycznej rośliny ma działanie przeciwzapalne porównywalne z działaniem leków i może skutecznie zwalczać opuchliznę oraz bóle reumatyczne.
Naukowcy stwierdzili, że zażywany do ustnie koncentrat ekstraktów z dwóch odmian bazylii w ciągu zaledwie jednej doby pozwalał na zmniejszenie obrzęku stawów nawe
Dodatkowo w odróżnieniu od leków o działaniu przeciwzapalnym bazylia nie wywołuje uciążliwych efektów ubocznych, jak podrażnienie układu pokarmowego, uczucie pieczenia, czy ból w żołądku.
Substancją odpowiedzialną za niezwykłe właściwości lecznicze bazylii jest olejek aromatyczny o nazwie eugenol, którego aktywne cząsteczki mają działanie przeciwzapalne.

1 komentarz:

  1. Takie zioła to wspaniała sprawa. Świeża bazylia jest wspaniała i zastępuje sól ;)

    OdpowiedzUsuń

Każdy komentarz jaki tu zostawiasz jest dla mnie bardzo cenny. To Ty pomagasz Tworzyć mi ten blog.
Dziękuje za wpis.

Get In Touch